ŠUMA - PARK KALIFRONT

 
 
KALIFRONT - Jedinstvena šuma

" – Rab je u 35 posto svoje površine pokriven šumskim zemljištem, najšumovitiji i najzeleniji je naš otok poslije Mljeta, i to kvalitetnim šumama. Tu je Kalifront, jedan od najbolje očuvanih kompleksa šume hrasta crnike na čitavom Mediteranu koji se prostire na površini od od 1.400 ha, zatim rezervat Dundovo sa 109 ha najsačuvanije šume crnike, kakve ima još malim dijelom na Brijunima i Hvaru. "

doc. dr. sc. Željko Španjol, dipl. inž. šum. Zavod za uzgajanje šuma Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Šuma Kalifront i rezervat Dundovo su na Jadranu neponovljivi šumski ambijent bogat raznolikom florom i faunom; od bogatog ptičjeg svijeta, do zanimljih buba, kukaca, leptira, malih životinja, gmizavaca, gmazova, zmija-kontraktora pa do raznog cvijeća, aromatičnih biljaka, trava i drugog biljnog pokrova, nekoliko vrsta stabala do novijih divljih životinja nastanjenih u šumi; srne, jelena, muflona.. Šuma ima veliki broj staza pogodnih za šetnje i mountian biking, a uvale su omiljena kupališna odredišta svih na otoku koji imaju barku.

Moramo napomenuti da s obzirom na činjenicu da su na otok nedavno dovedene i opasnije životinjeske vrste / vepar i čagalj, šetnje šumom i brdima otoka nisu više bezbrižne kao prije.

Šuma je dobila ime po renesansnom spjevu Jurja Barakovića "Draga, Rapska Pastirica", temeljenom na lokalnom nazivlju.

Prema spjevu; mladi je Kalifront čuvao ovce svoga oca koji je bio prijatelj Barbata, gospodara istočnog dijela otoka. Barbat je imao kćert Dragu koju je netom stasalu, pustio među pastire. Kalifront se zaljubio. isprva se opirao toj strasti, no onda je popustio. No Draga ga je prekorila i upozorila kako ju je majka zavjetovala božici Dijani na čistoću, pa pobjegla. Kalifront je jurio za njom sve do Loparske Jamine, gdje ju je sustigao. Draga je zavapila za pomoć božici zaštitnici, koja ju je pretvorila u kameni kip, a Kalifront bi kažnjen tako da je do kraja života morao saditi šumu i hraniti se divljim plodovima, sve dok v relo u spilji ne presahne. Kako se šuma razvijala, a Kalifront zarastao i sam ej sve više počeo nalikovati svojoj šumi, i otud šumi eto i ime...

 

HR - home Vodič Smještaj Nautika Turist. linkovi Fotoalbum O nama


Š 1992. - 2013.Kristofor D.o.o. Sva prava pridržana. ---- Upiti: info@kristofor.hr ,  Sugestije i komentari: Webmaster