Sažetak Uputa o pružanju turističkih usluga u domaćinstvu.

Obvezno štivo za sve iznajmljivače privatnog smještaja kao i za one koji to planiraju uskoro postati...

Građanin koji pruža turističke usluge dužan je ( čl. 31 NN 138/06):

1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda,
2. istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objek­ta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati istaknutih cijena,
3. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,
4. izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu,
5. voditi popis gostiju na propisani način.
(2) Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda.
(3) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Dakle ukratko:
— posjedovati Rješenje za pružanje usluga u domaćinstvu
- knjiga „Evidencija prometa”
- Popis gostiju” i „Knjiga stranaca” - upisati sve osobe kojima se pruža usluga noćenja (i agencijske goste po prijavnicama)
- sami prijavljivati goste Turističkoj zajednici i MUP-u za vlastite goste — prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 12 sati po dolasku i odjavljivati u roku od 24 sata po odlasku na
propisanim obrascima ( za svakog gosta dva obrasca)

- lječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja svake godine
- vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
— na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima u kuću postaviti natpis s imenom,
prezimenom i uslugom koju pruža, izvaditi lječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja svake godine

— za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s rednim brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
- platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
— platiti godišnji paušalni iznos poreza, platiti članarinu Tursitičkoj zajednici

Napomena: Iznajmljivači koji imaju svoj smještaj registriran na obrt ili tvrtku (d.o.o.) moraju imati još i dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i sl.
 

Što sve traži inspekcija?

I prije nego Vam inspekcija zakuca na vrata budite spremni i provjerite imate li sve potrebno kako ne bi bilo mjesta kaznama i kako biste se oslobodili straha. Evo popisa elemenata koje streba imati svaki registrirani privatni iznajmljivač:

* Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
* knjiga „Evidencija prometa”
* „Popis gostiju” i „Knjiga stranaca” to jest, prijavljivati goste Turističkoj zajednici i MUP-u (mogu to i lokalne agencije raditi za Vas)
* lječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja svake godine
* vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
* na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu standardiziranu ploču
* svi dosad izdati računi za tekuću godinu po rednom broju
* imati plaćen godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
* imati uplaćen godišnji paušalni porez
* plaćena članarina Turističkoj zajednici

Napomena: Iznajmljivači koji imaju svoj smještaj registriran na obrt ili tvrtku (d.o.o.) moraju imati još i dodatne stvari kao što su osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i sl. O tome ćemo pisati više uskoro!
 

I. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA GRAĐANE KOJI IMAJU VIŠE OD ČETIRI OSNOVNA KREVETA

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu, a koji imaju više od četiri kreveta ili četiri kreveta u
dva apartmana, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu sukladno
svom Rješenjem o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu.

Građani su dužni godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni račun boravišne pristojbe i to:
- odjednom do 31. srpnja tekuće godine ili
- u tri obroka, od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registiranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa
boravišne pristojbe za turističko mjesto.

- Uplata
Boravišna pristojba uplaćuje se nalogom za plaćanje u korist računa boravišne pristojbe Turističke zajednice kojoj pripadate.

- Isticanje boravišne pristojbe
Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu neće više vidno isticati iznos boravišne pristojbe na
cjeniku, niti navoditi u računu.
(Ova obveza ostaje za one građane koji iznajmljuju do četiri kreveta i boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju ).

Porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja Vam nadležna ispostava
područnog ureda Porezne uprave.
 

II. BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA GRAĐANE KOJI IMAJU DO ČETIRI OSNOVNA KREVETA U DVIJE SPAVAĆE SOBE,
ODNOSNO JEDNOM APARTMANU

Građani koji imaju do četiri osnovna kreveta, ali u dvije sobe ili jednom apartmanu, imaju mogućnost biranja:

- plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu,

- ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja, kao i do sada. Ako ste se odlučili za ovu
mogućnost, odmah morate o tome obavijestiti turistički ured.
 
 

KORISNI LINKOVI:

OSNOVNI UVJETI ZA IZNAJMLJIVANJE:  http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti

MINIMALNO – TEHNIČKI UVJETI I KATEGORIZACIJA  - Pravilnik; http://www.mint.hr/UserDocsImages/090713-pr-domacinst.pdf

TURISTIČKA ČLANARINA:
- Zakon; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html
- Pravilnik: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

BORAVIŠNA PRISTOJBA: http://www.mint.hr/UserDocsImages/nn-152-08-zakon-boravis-p-m.htm

POPIS GOSTIJU; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_114.html

POREZI
- Sve o paušalnom oporezivanju: http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Bro%C5%A1ure/146_najam.pdf
- Iznajmljivači ulaze u sustav PDV-a ostvarenim prihodom većim od 85.000kn -
http://www.zakon.hr/z/186/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost

Nadležna ispostava porezne uprave. Porezna Rab - Tel.867 700 ili 867 705Š 1992.- 2012 .Kristofor D.o.o. Sva prava pridržana. ---- Upiti: info@kristofor.hr ,  Sugestije i komentari: Webmaster