KUÆNI RED
 

Remeæenje tišine:

- Buka nije poželjna u kuæi, posebno za vrijeme noænog odmora od 24 - 08 h ujutro.
Susjedi su isto tako osjetljivi na buku. Osim što se apelira na primjereno ponašanje odraslih, molimo pripazite i na ponašanje djece prilikom igre, a posebno na stvaranje propuha i lupanje vratima..

Vaša odsutnost:
- Budete li odsutni duže od 2 dana molimo da obavijestite vlasnika.

Absolutno zabranjeno:
- Dovoðenje i držanje životinja, ukoliko to nije posebno u rezervaciji potvrdjeno.
- Osobama koje nisu gosti iznajmljenog smještaja nije dozvoljeno noæenje ili cjelodnevni boravak, niti korištenje inventara.

Pušenje:
- dozvoljeno u zajednièkim prostorijama, nije poželjno u sobama. Uzmite u obzir moguæe opasnosti od požara.

Oko kuæe:
- vozila se smiju parkirati samo na predviðenom parkiralištu domaæina, molimo paziti na slobodu prolaza drugih prilikom parkiranja.

Sigurnost:
- prilikom izlaska iz prostorija ( apartmana/ sobe) treba zatvoriti sva vrata i prozore kako u sluèaju oluje, grmljavine ili propuha nebi nastala šteta. Obavezno zatvoriti plin, vodu.

Pokuæstvo i ureðaji - Odgovornost za štetu:
Kod dolaska dužni ste pozvati domaæina da pregleda apartman. Vi kao Iznajmitelj ste odgovorni za nastale štete tijekom boravka ( s iznimkom ošteæenja nastalih normalnom uporabom- trošenjem, odnosno defekata), kao i za hazard tipa ( poplava/ požar) protiv èega trebate biti osigurani.

Nije dozvoljeno udaljavanje pokuæstva i ureðaja bez posebne dozvole. Molimo za odgovorno ponašanje i rukovanje.

Upotreba klima uredjaja:
- Zatvoriti prozore i ulazna vrata kad je klima ukljuèena.
Molimo štedite energiju racionalnom upotrebom
-  kad niste u apartmanu klimu iskljuèite
- regulirajte temperaturu u normalnim granicama
Neracionalna i neodogovorna uporaba rezultira dodatnom naplatom za upotrebu klime.

Èistoæa

Tijekom ljeta molimo dnevno odnositi smeæe iz stana.
Za vrijeme korištenja apartmana dužni ste sami održavati red i èistoæu istog.
Ukoliko koristite samo sobu, domaæin je svakodnevno dužan održavati istu.

Psi i ostali ljubimci - samo gdje je dozvoljeno i samo uz prethodnu potvrdu kod rezervacije. Opæenito; mali psi dopušteni, veliki i dugodlaki ne. Vi ste odgovorni za psa/ svog kuænog ljubimca; za  potrbne dokumenate, zdravlje, dobro ponašanje i èistoæu. Psu nije dopušteno spavanje u krevetu i moraju imati vlastitu košaru i ostali pribor, nije dozvoljeno ostavljanje ljubimaca bez nadzora.

Završno èišæenje:
- kao standard obièno u cijeni, ali gosti su obavezni smještaj kod odlaska ostaviti u primjerenom redu.

Dolazak / Odlazak

Ukoliko imate rezerviran apartman, molmo Vas da Vaš dolazak bude iza 14:00 sati. U sluèaju dolaska ujutro, treba prièekati ukoliko apartman nije odmah na raspolaganju.

Na dan odlaska mole se cijenjeni gosti da sobu, apartman napuste do 10:00 sati, dulje zadržavanje obvezuje plaæanje za još jedan dan.

Plaæanje

Usluge se za cijelo ugovoreno razdoblje naplaæuju prije poèetka uporabe istih. Ukoliko se odluèite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti cijelu rezervaciju boravka.

Kljuèevi:
- moraju se vratiti po isteku boravka. Dan dolaska i dan odlaska raèunaju se kao 1 dan:
- na dan dolaska smještaj Vam je uobièajeno na raspolaganju od 12:00 sati, èim se pospremi.
- na dan odlaska molimo do 10:00 sati napustiti smještajnu jedinicu.
 

Napomena:
Kuæni red sastavljen je prema posebnim uzancama u ugostiteljstvu.